Itämeren Purjelaivayhdistys

1. Helsinki - Århus | 2. Århus| - Helsinki | 3. Helsinki - Riika | 4. Helsinki - Riika - Hanko
Yleistietoa | Lisätietoja | Ilmoittautumislomake
1. Helsinki - Århus | 2. Århus - Kotka | 3. Kotka - Tukholma | 4. Tukholma - Szczecin | 5. Szczecin - Helsinki

Turvallisuus

Valborg logo

s/v Valborg on peruskorjattu ja nykyaikaisesti varustettu

s/v Valborg on alunperin rakennettu lujaksi kestämään raskaita lasteja rahtialuksena. Vuosina 1994-2000 s/v Valborg on peruskorjattu täydellisesti. Korjaustyöt on tehty IMO:n (International Maritime Organisation) koodin (Code of Safety for Special Purpose Ships) ja Merenkulkulaitoksen tarkentavien määräysten ja kotimaanliikenteen matkustaja-aluksia koskevien määräysten mukaisesti. Merenkulkulaitos on hyväksynyt ja tarkastanut työn eri vaiheissa. Valborgin koko runko on käyty tarkasti läpi ja useimmat kylki- ja pohjalaudat on uusittu. Koko kansi ja kansirakenteet on myös uusittu. Samalla sisätilat ja tekniikka on rakennettu uudelleen nykyaikaisiksi.

Toiminta s/v Valborgilla perustuu turvallisuusjohtamisjärjestelmään

s/v Valborgilla on Merenkulkulaitoksen vuosittain auditoima turvallisuusjohtamisen laatujärjestelmä (Safe Management System). Se on laadittu kansainvälisen ISM-koodin (International Safety Management Code, IMO Res. A18/741) mukaisesti.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän tarkoitus on varmistaa ihmishenkien turvallisuus ja ympäristön suojelu s/v Valborgilla ja varustamossa.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmässä kuvataan yksityiskohtaiset toimintatavat varustamossa ja aluksella jokaiselle miehistön jäsenelle eri tilanteissa. Jokainen miehistön jäsen on perehtynyt järjestelmään ja on sitoutunut noudattamaan sitä.

Miehistön koulutus ja jatkuva harjoittelu

s/v Valborgin päälliköllä ja miehistöllä on Merenkulkulaitoksen Miehitystoimiston vahvistamien vaatimusten mukainen pätevyys. Varustamomme järjestää jatkuvasti harjoituksia Merenkulkulaitoksen ja oman turvallisuusjohtamisjärjestelmämme mukaisesti. Purjehduskauden aikana järjestetään aluksella mm. palo-, pelastus- ja evakuointiharjoituksia ja talvikaudella miehistömme osallistuu kertaus- ja täydennyskoulutukseen esim. ensiapukursseilla ja Meriturvan pelastautumiskursseilla.

Rekisteröinti

Luokka MKL (Merenkulkulaitos)
Itämeri Special Purpose Ship
Kotimaanliikenne III Matkustaja-alus

Koneisto ja sähköjärjestelmä

s/v Valborgin kaikki sähköjärjestelmät on varmennettu kahdentamalla. Aluksella on kaksi apukonetta pääsähkölähteinä ja lisäksi pääkoneella voidaan ladata aluksen merenkulku- ja radiolaitteiden akustoja.

Pääkone Scania 170kW
Apukone 1. Perkins 37kW
Apukone 2. Vetus 11,2kW
Akustot 1800Ah (4x180Ah + 4x180Ah + 2x180Ah)

Hengenpelastuslaitteet

s/v Valborgilla on IMO:n Code of Safety for Special Purpose Ships -säännöstön ja alusten hengenpelastuslaitteista annetun asetuksen ja sitä tarkentavien Merenkulkulaitoksen määräysten mukaiset hengenpelastuslaitteet. Niihin kuuluu mm.

 • 2kpl pelastuslautat (hydrostaattilaukaisimet, SOLAS b-pack)
 • valmiusvene 20hv varusteineen
 • pelastusrenkaat (MOB-savuvalolaite, valolaitteet)
 • 4kpl pelastautumispuvut (SOLAS)
 • 80kpl pelastusliivit (SOLAS)

Radiolaitteet

Radiolaitevarustuksemme on kansainvälisen GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) -järjestelmän mukainen. s/v Valborgin varustukseen kuuluu

 • INMARSAT-C
 • EPIRB (Emergency Position Indicating Radiobeacon, hydrostaattinen laukaisu)
 • SART (Search and Rescue Transponder)
 • VHF-DSC (digitaaliselektiivikutsulaitteella varustettu meri-VHF-puhelin)
 • VHF
 • 2 kpl kannettava VHF
 • GSM-puhelin (kiintoantenni)

Navigointilaitteet

s/v Valborgin navigointi perustuu perinteiseen merimiestaitoon laajoine merikartastoineen. Navigoinnin apuna s/v Valborgilla on

 • täydellinen merikartasto
 • tutka
 • AIS-lähetinvastaanotin (Automatic Identification System)
 • magneettikompasseja ja suuntimakompasseja
 • kiikareita
 • 2kpl GPS-vastaanotinta (Global Positioning System)
 • PC-kartasto GPS-liitynnällä

Ensiapu ja laiva-apteekki

Päällikkö ja perämies ovat saaneet terveydenhoitokoulutuksen ja miehistö suorittanut ensiapukurssin. Aluksella on Merenkulkulaitoksen laiva-apteekkipäätöksen mukainen kansainväliseen liikenteeseen rekisteröidyiltä aluksilta vaadittava laiva-apteekki B.

Vakuutukset

s/v Valborgilla ja sen varustamolla on Ateenan yleissopimuksen (2002) mukaan matkustaja-aluksilta vaadittava ankaran vastuun kattava laaja matkustajavakuutusturva.

Nuorisopurjehduksilla jokainen huolehtii lisäksi itse omasta matkustaja-, tapaturma- yms. vakuutuksistaan.

Valborg logoValborg | Ota yhteyttä | ©2006 Itämeren Purjelaivayhdistys Ry